Dwarf Cleric

Dwarf clerics zijn harde vechters. In plaats van een specialisatie tegen de ondoden richten ze zich op een speciale vaardigheid.

Dwarf Cleric Racial Substitution Levels

Level Bab F/R/W Special
1 0 2/0/2 Fighter Bonus Feat

Hit die: d10. At every substitution level the dwarf cleric gains 1d10 hitpoints instead of 1d8.

Class Features

Fighter Bonus Feat: A Dwarf cleric may select a fighter bonus feat instead of turning undead.

Dwarf Cleric

On the Shoulders of Heroes Gentlemanic