Human Aristocrat

De aristocraten van Bellog zijn niet de dandy’s van andere werelden. Deze mannen worden van jongs af aan getraind om te vechten en te regeren. Ze zijn niet alleen machtige vechtjassen, maar moeten ook hun mannetje staan tegenover hun politieke tegenstanders. Onervaren jarls trekken de wereld in, op zoek naar avontuur, rijkdom en om zichzelf te bewijzen.

Human Aristocrat Racial Substitution Levels

Level Bab F/R/W Special
1 0 0/0/2 Rage 1/Day
3 2 1/1/3 Divine Grace, Uncanny Dodge
6 4 2/2/5 Improved Uncanny Dodge, Leadership

Hit die: d10. At every substitution level the human aristocrat gains 1d10 hitpoints instead of 1d8.

Class Features

Rage: Functions like the barbarian class ability as described in PHB. Jarls are trained to let their fury overcome them when they need to. A raging jarl is a terrifying foe to behold.

Divine Grace: Functions like the paladin class ability as described in PHB. Graced and anointed by Gods the jarl gains this holy protection.

Uncanny Dodge: Functions like the barbarian class ability as described in PHB. Jarls train their offspring to avoid dangerous magic and projectiles. A jarl is no good to his people dead, so protecting his hide is an important skill to learn.

Improved Uncanny Dodge: Functions like the barbarian class ability as described in PHB.

Leadership: At 6th level the jarl is considered a prince and follower to his father’s position. He usually has to prove himself in the form of a test of some sort and afterwards is considered worth to lead. He gains leadership as a bonus feat.

Human Aristocrat

On the Shoulders of Heroes Gentlemanic